เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ

เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของเกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ เราจะต้องย้ายกล่องไปอยู่ในที่ ๆ กำหนดเส้นสีขาวโดยใช้เครนยกไปเป็นเกมส์ฝึกการควบคุมเมาส์ได้อย่างดี ลองเล่นดูนะคะ

รับกล่องเพื่อทำเครื่องหมายพื้นที่ชั้นหรือชั้นวาง การควบคุม Mouse : เครนดังต่อไปนี้ตัวชี้เมาส์ คลิกเพื่อรับและวางกล่องควบคุมด้วยแป้นพิมพ์ : ขึ้น / ลง : ลด / เพิ่มเครนซ้าย / ขวา : ย้ายเครนฐานอวกาศซ้าย / ขวา : รับและวางกล่อง


เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ เล่นจอใหญ่/Fullscreen

638 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>