เกมส์คุ้มกันหมู่บ้าน

เกมส์คุ้มกันหมู่บ้านเกมส์คุ้มกันหมู่บ้าน เกมส์คุ้มกันหมู่บ้าน เกมส์นี้เราจะต้องวางแผนรบ สร้างฐานทัพป้องกันการโจมตีจากพวกข้าศึก โดยสามารถสร้างหน่วยรบได้หลายแบบ ทั้งปืน คน และ กับดัก ข้าศึกจะโหดร้ายขึ้นเรื่อยๆ


เกมส์คุ้มกันหมู่บ้าน เล่นจอใหญ่/Fullscreen

1057 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>