เกมส์จับผิดภาพหิมะ

เกมส์จับผิดภาพหิมะเกมส์จับผิดภาพหิมะ เกมส์จับผิดภาพ ช่วยกันหาจุดต่างของภาพทั้งสอง ว่ามีจุดใดที่ไม่เหมือนกัน มีทั้งหมด 7จุดต่าง ไม่จับเวลา แต่ห้ามกดพลาด 3ครั้ง แต่เกมส์มีให้เล่นด่านเดียวเองงะ


เกมส์จับผิดภาพหิมะ เล่นจอใหญ่/Fullscreen

1142 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>