เกมส์ซูม่า กบยิงลูกบอล

เกมส์ซูม่า กบยิงลูกบอลเกมส์ซูม่า กบยิงลูกบอล กบจากดินแดนซูม่า เป็นกลไกเพื่อผ่านไปยังห้องสมบัติต่างๆ เราต้องเล่นเกมส์ซูม่าให้ผ่าน เพื่อไปเอาสมบัติให้ได้ วิธีเล่นคือการยิงลูกบอลสีต่างๆ ให้เรียงต่อกัน 3ลูก ขึ้นไป เพื่อลบลูกบอลออกให้หมด กบซูม่า


เกมส์ซูม่า-กบยิงลูกบอล เล่นจอใหญ่/Fullscreen

1841 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>