เกมส์ปลูกผักและผลไม้

เกมส์ปลูกผักและผลไม้เกมส์ปลูกผักและผลไม้ วิธีเล่นเกมส์ เกมส์ปลูกผักและผลไม้? คลิกที่สมุดเพื่อเลือกพันธุ์ พืชต่างๆ เสร็จแล้วคลิกใส่ที่กระถาง แล้วรดน้ำ ใส่ปุ๋ย รอเก็บเกี่ยว


เกมส์ปลูกผักและผลไม้ เล่นจอใหญ่/Fullscreen

818 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>