เกมส์หอบังคับการเรือ

เกมส์หอบังคับการเรือเกมส์หอบังคับการเรือ เกมส์แนวใหม่ที่ต้องใช้ทั้งการวางแผน ความเข้าใจ เพราะเราจะต้องมาเป็นผู้อำนวยการหอบังคับการเรือ เพื่อดูแลเรือทุกลำที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เราจะต้องทำการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและติดต่อกับเรือทุกลำที่ต้องการขอความช่วยเหลือ


เกมส์หอบังคับการเรือ เล่นจอใหญ่/Fullscreen

882 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>