เกมส์ห่วงโซ่อาหาร

เกมส์ห่วงโซ่อาหารเกมส์ห่วงโซ่อาหาร เป็นเกมส์พัฒนา ความรู้ของน้องๆ วิธีการเล่น ให้ห้องเรียงห่วงโซ่อาหาร ตามธรรมชาติ เกมส์วัฏจักรของธรรมชาติ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เมื่อการก็กลายเป็นดิน กำเนิดสิ่งมีชีวิตต่อๆมาก เหมือนจะใบ้ว่า มนุษย์เป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร อะไรทำนองนี้


เกมส์ห่วงโซ่อาหาร เล่นจอใหญ่/Fullscreen

พบเกมส์นี้จากคำว่า:

[ห่วงโซ่อาหาร]
1960 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>