เกมส์เด้ท ทู นินจา

เกมส์เด้ท ทู นินจาเกมส์เด้ท ทู นินจา เกมส์นี้ให้เราปามีดนินจาให้โดนศัตรูโดยอย่าให้ศัตรูมาถึงตัวเราได้ วิธีเล่นเกมส์ ใช้ลูกศรซ้ายขวาเลื่อน Space bar – ปามีด


เกมส์เด้ท-ทู-นินจา เล่นจอใหญ่/Fullscreen

513 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>