เกมส์เต้นหน้าเวที

เกมส์เต้นหน้าเวทีเกมส์เต้นหน้าเวที :DancefloorGirls เกมส์เต้นตามลูกศร ขึ้น ลง ซ้าย ขวา spacebar ตามจังหวะ เมื่อลูกศรเข้ามาในเส้นหนาด้านล่างของตัวละคร เราก็กดลูกศรตามนั้นเพื่อเต้นท่าต่างๆ ถ้าหากคะทาด้านขวาเต็ม จะมีดาวไหลลงมา เราต้องกด Spacebar เพื่อเต้นท่าพิเศษ เราจะได้ดาวหรือไม่ได้ ขึ้นมาจากว่าเรากดลูกศรถูกจังหวะหรือไม่ ถ้าถูกจะมีคำว่า PERFECT ขึ้นมา

เกมส์เต้นหน้าเวที เล่นจอใหญ่/Fullscreen

660 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>