เกมส์ The Classroom 3

เกมส์ The Classroom 3 เกมส์ The Classroom 3 ภาคล่าสุดของเกมส์ The Classroom ซึ่งก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กนักเรียนตัวแสบที่พยาย่ทหาเทคนิคในการลอกข้อสอบของเพื่อนที่เก่งกว่าให้ได้ ซึ่งคุณครูเองก็จับได้ยาก


เกมส์ the classroom 3 เล่นจอใหญ่/Fullscreen

560 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>